Славко Видовић


Славко Видовић

+387 65 388 030

svidovic@gradiska.com

Занимање: Управљање квалитетом

Клијент:ИСКРА - АЕК, Лакташи

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Гуњић Анђелко, директор
Телефон: 051 530 785       065 537 498
Е-пошта: gunjic_iskra-ae@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):новембар 2005. ÷ 09.11.2006.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 09.11.2006. од TÜV-a.
 
 
Клијент:МЕТАЛАЦ-МБМ, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Голуб Слободан, директор
Телефон: 053 329 027      065 522 426
Е-пошта: metalacmbm@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):26.12.2006. ÷ 08.10.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 08.10.2008. од Quality Austria.
 
Клијент:МЕТАЛПРОМ НБ, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Оро Петрислав
Телефон: 053 329 227        065 532 115

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):29.10.2007. ÷ 09.08.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 09.08.2008. од Quality Austria.
 
Клијент:МЕХАНИЗМИ Б, Градишка

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Караулац Мирко
Телефон: 051 825 560         065 825 731
Е-пошта: mehanizmib@rskoming.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):29.10.2007. ÷ 09.08.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2000.
QМS цертификован дана 09.08.2008. од SGS-а
 
Клијент:КОМИНГ - ПРО, Градишка

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Вујат Данило, директор
Телефон: 051 815 004        065 510 149
Е-пошта: dane@koming-pro.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):22.05.2006. ÷  25.03.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2008.
QМS цертификован дана од SGS-а
 
Клијент:БАШИЋ&СИНОВИ, Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа:
Телефон: 053 332 882         065 301 642
Е-пошта: basic.d@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):15.12.2008. ÷  16.06.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2008.
QМS цертификован дана од SGS-а
 
Клијент:ЈУМБО - ПЕТ, Лакташи

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Њежић Момир, директор
Телефон: 051 530 494         063 790 200
Е-пошта: jumbopet@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):15.12.2008. ÷

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултантске услуге при увођењу система менаџмента квалитеом према стандарду ISO 9001:2008.
Цертификација QMS-a слиједи.