Радомир Стојановић


Радомир Стојановић

+381 64 064 8064

tanja.rade@open.telekom.rs

Палих бораца 11, Доњи Жабар

Занимање: Маркетиншко планирање и истраживање, Организација производње, Маркетинг, Развој производа, Управљање и организација МСП, Управљање квалитетом, Туризам, Управљање људским ресурсима, Управљање продајом и набавком, Управљање промјена

Назив пројекта: “Неоткривени путеви југа“,
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: Ресурс центар- Лесковац; Јелена Вишић 016/232-812 (финансиран од стране Европске Уније)
Кратак опис пројекта: обука у 4 општине  у вези сеоског туризма ( намењена општинским ТО и заинтересованим домаћинима)
Улога у пројекту – 2 месеца у току 2006 године, припрема предавања (израда плана и програма обуке),  држање обука
 
 
Назив пројекта: Категоризација приватног смештаја и сеоских туристичких домаћинстава у општини Књажевац
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: ТО Књажевац; Драгица Јоцић  064/8755-700
 Кратак опис пројекта: обука у вези категоризације приватног смештаја и  сеоског туризма ( намењена запосленима у општинској управи, запосленима у општинској ТО и члановима општинске Комисије за категоризацију)
 Улога у пројекту: 1 дан- 2006 г, припрема предавања (израда плана и програма обуке),  држање обуке
 
 
Назив пројекта: „Стварање услова за унапређење туристичке понуде хомољске регије“ пројекат  међуграничне сарадње Србија-Румунија
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: ТО Жагубица, координатор пројекта Јовица Стојановић  063/434-970
Кратак опис пројекта: обука ( теоретски и практични део)  у 3 општине у вези  категоризације и рада сеоских туристичких домаћинстава ( намењена  сеоским домаћинима запосленима, запосленима у  општинским ТО  )
Улога у пројекту – пола године у 2007 г, припрема предавања (израда плана и програма обука),  држање теоретског и практичног дела обука, Израда одговарајућег Информатора на задату тему
 
 
Назив пројекта: Унапређење сеоског туризма у општини Бор
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: Друштво за образовање одраслих из Београда и  Институт за међународну сарадњу Савеза за образовање одраслих ДW Бон, ТО Бор, контакт особа Бора Станковић 064/272-51-01
Кратак опис пројекта: обука ( теоретски и практични део) сеоских туристичких  домаћинстава на подручју општине Бор за категоризацију и рад ( намењена  сеоским домаћинима запосленима, запосленима у општинској  управи и локалној ТО, члановима Комисије за категоризацију, невладином сектору и медијима)
 Улога у пројекту –  2 дана  у 2008 г, припрема предавања (израда плана и програма обука),  држање теоретског и практичног дела обука
 
 
Назив пројекта: Развој одрживог туризма у долини реке Пливе
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: ЈИЦА-јапанска организација, Еко Плива-Јајце и ТО Шипово; Драгана Цимбо-директор ТО Шипово +387/65/596-279
Кратак опис пројекта: обука прилагођена прописима који важе за Републику Српску ( теоретски и практични део) за власнике приватног смештаја и сеоских туристичких  домаћинстава на подручју општина Шипово и Јајце ( намењена и запосленима у Министарству туризма и трговине Републике Српске, Туристичкој организацији РС-ТОРС,  полазницима у Јајцу)
Улога у пројекту –  2 дана у 2008 г,  припрема предавања прилагођена прописима који важе за Републику Српску (израда плана и програма обука),  држање теоретског и практичног дела обука, израда Информатора прилагођеног потребама РС
 
 
Назив пројекта: Јачање капацитета сеоских средина  у Рашкој области
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: АГРОМРЕЖА из Београда, удружење МОБА из Љига ( пријекат финансирало Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Р.Србије), контакт особа Зоран Бушић Моба-Љиг 063/71-26-457         
Кратак опис пројекта: обука у 4 опшрине-Рашка, Сјеница, Лепосавић и Зубин Поток  намењена  сеоским домаћинима запосленима, запосленима у општинској  управи и локалној ТО, члановима Комисије за категоризацију)
Улога у пројекту –  4  дана  у 2008 г, припрема предавања (израда плана и програма обука),  држање теоретског и практичног дела обука
 
 
 
 
Назив пројекта: Обука сеоских домаћинстава у општини Нова Варош за бављење сеоским туризмом
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: УНДП- ПРО ПРОГРАМ, ТО Златар-Нова Варош и Удружење пољопривредника Јаворци- Нова Варош; контакт особаДејан Обућина организатор пројекта 061/211-8-224
Кратак опис пројекта: обука ( теоретски и практични део) сеоских туристичких  домаћинстава на подручју општине Нова Варош за категоризацију и рад ( намењена  сеоским домаћинима запосленима, запосленима у општинској  управи и локалној ТО, члановима Комисије за категоризацију,)
Улога у пројекту –  2  месеца у 2009 г, припрема предавања (израда плана и програма обука),  држање теоретског и практичног дела обука, израда одговарајућег Информатора
 
 
Назив пројекта: специјализована емисија Знање имање
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци: РТС, Јасмина Никитовић
Кратак опис пројекта: обука прилагођена  за потребе снимања  поменуте ТВ  емисије (намењена    сеоским   домаћинствима  на подручју општине Ваљево)
Улога у пројекту –   1  дан  у 2006 г, припрема предавања (израда плана и програма обука),  држање  обуке , израда одговарајућег Информатора
 
 
Назив пројекта:  остале обуке за сеоски туризам и категоризацију приватног смештаја (Куршумлија, Ниш, Шид, Голубац, Лебане)
Назив носиоца пројекта/имплементатора, и контакт подаци:  ТО поменутих општина и градова
Кратак опис пројекта: обуке ( теоретски и практични део) у вези приватног смештаја, сеоског туризма и категоризације сеоских ( намењена  власницима приватног смептаја, сеоским домаћинима запосленима, запосленима у општинским и градским   управама  и локалним  ТО, члановима Комисије за категоризацију...)
Улога у пројекту –   више целодневних обука, припрема предавања (израда плана и програма обука),  држање теоретског и практичног дела обука, израда одговарајућег Информатора