Зорана Танасић


Зорана Танасић

+387 66 913 223

zorana.tanasic@unibl.com

Млађе Ћусића 210, Бања Лука

Занимање: управљање квалитетом

Опис методологије пружања консултантских услуга системима менаџмента (ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2004 и  OHSAS 18001:2005)
 1.  Израда плана пројекта
 2.  Упознавање  са захтјевима (стандарда, области...)
 3.  Анализа функционисања постојећих процеса
 4.  Обука корисника за израду документације
 5.  Класификација: организационих јединица, радних мјеста, производа
 6.  Утврђивање политике, циљева и мјерних карактеристика
 7.  Израда процесног модела пословног система
 8.  Израда документације менаџмент система, плана и њено архивирање.
 9.  Израда пословника система менаџмента
 10.  Обука кадра за управљање документацијом
 11.  Имплементација документације сисмема менаџмента, интерне провјере и корективне мјере
 12.  Припрема за екстерну провјеру/ аудит
 13.  Припрема извјештаја о завршеном пројекту ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2004 и  OHSAS 18001
 
Клијент:
Жељезница Републике Српске а.д, Добој

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa:  Мирко Манојловић, Шукало Будимир
Телефон: 053/241-005, 065/990-957
E-mail: -
Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
2009-2011
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Систем управљања према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2008
 
Клијент:
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА, Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Соња Товиловић
Телефон: 051/246-302;
E-mail: info@elektrokrajina.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
2009 - 2011
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Интегрисани систем  управљања према захтјевима међународних стандарда ИСО 9001:2008, ИСО14001:2004 и  ОХСАС 18001
 
Клијент:
Градска управа Бања Лука
Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Љиљана Васојевић Радовановић
Телефон: 051/244-445
E-mail: ljiljana_v_radovanovic@banjaluka.rs.ba
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
2007
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Систем управљања према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001:2000
 
Клијент:
КАЛДЕРА, Лакташи

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Ранка Томић- Стојковић
Телефон: 051/580 371
E-mail: stojkovic@kalderacompani.com
Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
2008-2010
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Интегрисани систем управљања према захтјевима међународних стандарда ИСО 9001:2008 и ИСО14001:2004.