Слободан Мандић


Слободан Мандић

+ 387 65 846 199

smandic@bl.cbbh.ba

Крајишких бригада 191а, Бања Лука

Занимање: Управљање квалитетом

У зависности од потреба и процијењеног нивоа знања учесника: 
 •  PowerPoint - презентације подржане примјерима из праксе
 •  радионице на бази студије случаја

Серија ISO 9000 (QMS)

 • упознавање са развојем стандарда (историјат настанка, разлози-потребе, хијерархија стандарда, еволуција стандарда, трендови развоја - примјери из праксе)
 • упознавање са припадајућим стандардима; ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011 (специфичности, подручја примјене)
 • упознавање са основним методолошким поставкама и принципима управљања квалитетом
 • упознавање са конкретним захтјевима стандарда
 • упознавање са техникама изградње система и основним управљачким алатима
 • афирмисање предности имплементације

ISO 27001 - ISO 17799 (ISMS)

 • упознавање са развојем стандарда (историјат настанка, разлози-потребе, еволуција стандарда, трендови развоја - примјери из праксе)
 • упознавање са припадајућим стандардима; ISO 27001, ISO 17799, ISO 19011 (специфичности, подручја примјене)
 • упознавање са основним методолошким поставкама и принципима управљања информацијском сигурношћу
 •  упознавање са конкретним захтјевима стандарда
 •  упознавање са техникама изградње система и основним управљачким алатима
 • афирмисање предности имплементације