Контакт
Развојна агенција Републике Српске

Саве Мркаља 16, 4. спрат
78 000 Бања Лука


info@rars-msp.org


Телефон
+387 51 222 120


Факс
+387 51 222 121