Други циклус акцелeратор пилот програма у сарадњи са агенцијом ПРЕДА


09.08.2018.


Сарадња пројектних тимова на реализацији другог циклуса акцелератор пилот програма договорена је данас у Бањој Луци на састанку представника Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа (РАРС) и Aгeнциjе зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoрa „ПРEДA-ПД“.
Пилот програм проводи РАРС у оквиру пројекта ACCELERATOR „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“, а другу фазу реализоваће у сарадњи са приједорском развојном агенцијом која проводи прojeкaт FORESDA – Пoдршкa инoвaциjaмa и кoнкурeнтнoсти мeђусeктoрских лaнaцa вриjeднoсти бaзирaних нa шумaрству/дрвoпрeрaди. Оба пројекта суфинансира Европска унија из средстава ERDF и IPA  фондова у оквиру Дунавског транснационалног програма. 
Акцелератор пилот програм  је намјењен почетницима у пословању заснованим на иновацији, знању и новим технологијама са потенцијалом раста који желе да што прије пронађу тржиште за своје производе/услуге.