Годишњи извјештај о стању у области МСП и ЗПД у РС
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за период 01.01.-31.12.2011. године

Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2011. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2010. године и Извјештај независног ревизора

Financial Statements Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditors’ Report

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2015. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2016. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2017. године и Извјештај независног ревизора

Извјештај МСП 2008

Извјештај МСП 2009

Извјештај МСП 2010

Ставке 1 до 10 од 12 укупно