Организациона шема


ДИРЕКТОР
Маринко Ђукић
info@rars-msp.org
+387 51 222 120


Одјељење за стратешко планирање развоја МСП и предузетништва
Руководилац Одјељења: Марица Берић
marica.beric@rars-msp.org
+387 51 222 127


Одјељење за координацију Европске мреже предузетништва
Руководилац Одјељења: др Бојан Ћудић
bojan.cudic@rars-msp.org
+387 51 222 124


Одјељење за пројектно планирање и провођење пројеката
Руководилац Одјељења: мр Мићо Станојевић
mico.stanojevic@rars-msp.org
+387 51 222 128


Одјељење за административно-правне, техничке и финансијске послове
+387 51 222 129


Службеник за односе с јавношћу:
Далиборка Гавриловић-Кујунџић
daliborka.kujundzic@rars-msp.org
+387 51 222 155