Ревизорски извјештаји


У намјери да потврди истинитост и објективност финансијских извјештаја, као и статус озбиљног и поузданог пословног партнера, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, је поред редовне ревизије од стране глaвне службе за ревизију јавног сектора републике српске по проведеном поступку јавних набавки, ангажовала је независну ревизорску кућу „Delloite“ за израду годишњих финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора.

Садржаје извјештаја можете погледати овдје
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за период 01.01.-31.12.2011. године

Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2011. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2010. године и Извјештај независног ревизора

Financial Statements Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditors’ Report

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2015. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2016. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2017. године и Извјештај независног ревизора

  • 1
Ставке 1 до 7 од 7 укупно