Проширење надлежности РАРС


02.08.2019.


Влада Републике Српске утврдила је јуче, на 31. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.
Најважнија новина коју доноси Приједлог закона је проширење надлежности Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и њена трансформација у Развојну агенцију Републике Српске.
Примјена Закона о развоју малих и средњих предузећа показала је да тренутне надлежности Агенције утврђене у овом закону не обухватају све стручне и друге послове које Агенција обавља или може да обавља у пракси. Агенција није управна организација и због тога је у могућности да учествује у пројектима које финансира Европска унија или њене поједине државе чланице или друге земље. Пројекти у којима учествује Агенција не односе се само на област малих и средњих предузећа, него и на друга привредна подручја, као што су иновације, индустрија, технологија, екологија, едукације, извозне активности, системи квалитета, подршкa у привлачењу и реализацији улагања и друга подручја, а која су у директној или индиректној вези са областима малих и средњих предузећа.
Будући да ће у наредном периоду Агенција моћи учествовати у пројектима из различитих привредних подручја, привредни субјекти ће путем Агенције моћи остварити право на директну новчану подршку из средстава одређеног пројекта или неку другу неновчану подршку, у зависности од предмета пројекта.
Привредницима, који се баве спољнотрговинским дјелатностима, је од посебног значаја проширење надлежности Агенције на пружање подршке извозницима.
Предложеним измјенама се додатно наглашава и потреба за координацијом и заједничким радом Агенције са локалним развојним агенцијама, а све с циљем постизања што бољих и квалитетнијих резултата за привредне субјекте из области малих и средњих предузећа.
У складу с тим, овим законом успостављају се претпоставке да се кроз једну већ постојећу институцију, без додатних трошкова, пружи квалитетнија подршка предузетништву и привредном развоју Републике Српске.