Струковно удружење „Аутосистем“Контакт подаци


Ул. Лијевчанска б.б., ГрадишкаУдружење послује с циљем да се створе услови за успјешнији рад физичких и правних лица која се баве дјелатношћу аутомеханике, аутоелектрике, аутолимарства, аутолакирања, вулканизације, аутопраоне и уградње ауто плина.

Неки од циљева удружења су:

  •  помоћ при прикупљању и складиштењу прерађеног уља и остала еколошка питања; 
  •  сугерисање планског школовања будућих кадрова;
  • организовање сајмова, стручних семинара и сл.;
  • куповина опреме, основних средстава, репороматеријала и сл. по најповољнијим цијенама;