Удружење дрвопрерађивачаКонтакт подаци


, Мркоњић Град

+387 50 214 257

titles.fax: +387 50 214 257

dam@teol.netКластер је специјализован за примарну и финалну обраду дрвета: прерада и производи од дрвета и плуте, целулоза, папир и производи од папира.

Предузећа углавном испоручују на страно тржиште: Србија, Хрватска, Македонија и Италија.