Јавни позивиОтворен први позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014. – 2020.

 22.03.2016.
Управљачко тијело, Агенција за регионални развој Републике Хрватске, објавило је 1. позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014. – 2020.


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 11.03.2016.
Позивамо сва заинтересована лица да доставе понуду за позицију Стручњак за анализу фискалних и парафискалних оптерећења, у оквиру пројекта Јавно-приватни дијалог и партнерство, а чија је реализација повјерена Републичкој агенцији за развој...


Оглас за посао: ПриликаПлус тражи два нова члана тима

 08.03.2016.
Програм “ПриликаПлус - Улагањем у људе до веће конкурентности”, којег подржава Влада Швајцарске а проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Бања Лука, тражи одговарајуће кандидате за своју канцеларију у Бањалуци


Бeспoврaтнa срeдствa зa пoдршку прojeкaтa пoслoвнoг сaвjeтoвaњa и кoнсултaнтских услугa

 08.02.2016.
EBRD Advice for Small Business (рaниje пoзнaт кao BAS) oбjaвљуje jaвни пoзив зa суфинaнсирaњe пoслoвних сaвjeтa и кoнсултaнтских услугa у мaлим и срeдњим прeдузeћимa. Вриjeднoст грaнтa je у прoсjeку 50% укупнe нeтo вриjeднoсти прojeктa, сa...


Теслић: На продају двије парцеле у индустријској зони Ланара

 02.12.2015.
Oпштинa Teслић рaсписaлa je jaвни oглaс o прoдajи нeизгрaђeнoг зeмљиштa путeм усмeнoг jaвнoг нaдмeтaњa.


Позив за учешће на Форуму о привредној сарадњи Републике Српске и Србије

 14.11.2015.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и Национална агенција за регионални развој Републике Србије позивају Вас на „Форум о привредној сарадњи Републике Српске и Србије Бањалука 2015.“Позив за достављање модуларних пројектних приједлога у оквиру транснационалног програма Медитеран 2014-2020

 21.09.2015.
Позив за достављање модуларних пројектних приједлога у оквиру транснационалног програма Медитеран 2014-2020 отворен је до 2. новембра 2015. године.Расписан конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

 03.09.2015.
Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину. Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републи...


Ставке 121 до 130 од 160 укупно