Јавни позивиОтворени позиви у оквиру ХОРИЗОН 2020

 23.07.2018.
У оквиру Програма ЕУ Хоризон 2020 отворени су позиви за достављање пројектних приједлога.


Јавни позиви за подршку брзорастућим, извозним предузећима из сектора метала, дрвета и текстила/обуће

 20.07.2018.
Пројекат развоја радне снаге и већег приступа тржиштима (WHAM) Америчке агенције за међународни развој (USAID-а) позива све заинтересоване и квалификоване организације да доставе своје пројектне приједлоге за подршку путем бесповратних сред...


Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике

 13.07.2018.
Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга, с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовре...


Јавни позив за похађање БЕСПЛАТНИХ обука за занимања у секторима прерада текстила и коже са циљем запошљавања

 14.06.2018.
У оквиру имплементације пројеката „Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавања радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил“ и „Јачање Локалног партнерства за запошљавање у сектор...


Продужен рок за Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа

 01.06.2018.
Рок за пријаву на Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа продужен је до 20. јуна 2018. године до 24:00 часа.


Јавни позив за додјелу средстава подршке МСП

 14.05.2018.
Пројекат подршке намијењен је малим и средњим предузећима (привредним друштвима), групи привредних друштава или организацијама које врше услугу за привредна друштва (нпр. центри за обуку, развојне агенције, и сл.) која послују у сектору дрв...


Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа

 23.04.2018.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016 – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Републичке агенције за развој малих и средњих пр...


Јавни позив за програме запошљавања

 23.04.2018.
Завод за запошљавање Републике Српске расписао је Јавни позив за кориштење средстава по програмима


Јавни конкурс - Финансирање пројеката из области туризма и угоститељства у Републици Српској и Дистрикту Брчко

 10.04.2018.
Право на финансирање пројеката из намјенских средстава имају субјекти, односно корисници регистровани у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности...


Отворен други позив за пријаву на пројекте - Програм Interreg ADRION 2014-2020

 28.03.2018.
Други позив је отворен у оквиру Транснационалног програма сарадње Interreg Adrion под Тематским приоритетом 2. Одрживи регион и њему припадајући специфични циљеви.


Ставке 31 до 40 од 134 укупно