Кластер „Дрина-Дрво“Контакт подаци


Болничка 4, Милићи

065 526 440

drinadrvo@gmail.com

http://www.drinadrvo.comКластер дрвопрерађивача и шумарства „Дрина-Дрво“ чини 8 предузећа и 2 шумска газдинства са подручја општина Сребреница, Милићи и Братунац.

Циљеви овог удружења су:

 • креирање и спровођење стратегије заједничког наступа чланова на тржишту;
 • ажурно информисање чланова о актуелним трендовима у привреди;
 • пружање информација о стању и прогнозама на домаћем и страном тржишту;
 • промовисање производа чланица на домаћем и страном тржишту;
 • организовање стручних скупова, савјетовања, семинара и других облика образовања за чланове кластера;
 • истраживање тржишта, праћење трендова и прибављање информација о новим технологијама и опреми;
 • праћење међународних тендера за додјелу финансијских и материјалних средстава;
 • борба против нелојане конкуренције и монопола;
 • подржавање заједничког ланца снабдијевања;
 • организвање усавршавања кључних кадрова чланова;
 • презентација и заступање чланова у односима са званичним институцијама РС и БиХ, као и другим правним лицима у земљи и иностранству;
 • организовање заједничких наступа на сајмовима и окупљањима привредника у земљи и иностранству