Представљени резултати акцелертор пилот програма


03.12.2018.


Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су на  осмом састанку партнера у пројекту  АCCELERATOR  који је одржан 29. и 30. новембра 2018. године у Љубљани, Словенија. Домаћин састанка био је Технолошки парк Љубљана, који је и један од партнера у пројекту. 
На састанку су представљени резултати провођења  другог циклуса акцелератор пилот програма који је у процесу реализације, као и искуства и научене лекције у оквиру првог циклуса акцелератор пилот програма.
РАРС је представио   до сада реализоване активности у оквиру радног пакета 5, а које се односе на успостављање транснационалне иновационе мреже, потписивање споразума о сарадњи са локалним финансијским организацијама, организацију форума, те методологију за припрему за увођење / побољшање акцелератор услуга у земљама учесницама у пројекту. Договорен је временски оквир за одржавање локалних  форума, у циљу добијања  препорука и смјерница за припрему и израду стратешког документа за унапређење свих расположивих механизама за успостављање и провођење акцелератор програма подршке почетницима у пословању у Дунавској регији.
Пројекат ACCELERATOR, односно „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“, суфинансиран од стране Европске уније кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF и IPA фондова, окупља 15 партнера из 9 земаља.