Представљени финални резултати акцелератор пилот програма


31.05.2019.


Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су на посљедњем десетом састанку радне групе партнера у пројекту, шестом састанку управног одбора и завршној конференцији пројекта ACCELERATOR који су одржани од 27. до 29. маја 2019. године у Будимпешти, Мађарска.

На састанку су представљени финални резултати провођења акцелератор пилот програма у земљама учесницама у пројекту, унапријеђени заједнички водичи за развој акцелератор програма, те активности на припреми пословних и акционих планова за развој акцелератор програма након провођења пројекта. Агенција  је представила реализоване активности у оквиру радног пакета 5 за који је била задужена, а које се односе на успостављање транснационалне иновационе мреже, потписивање споразума о сарадњи са локалним финансијским организацијама, припрему пословних и акционих планова за развој акцелератор програма након провођења пројекта, те израде заједничких препорука и заједничке стратегије за промоцију акцелератор програма.

На завршној цјелодневној конференцији, која је била међународног карактера, представљена су кроз панел дискусије искуства партнера и учесника у пројекту АCCELERATOR,  а менаџер пројекта из Агенције, Марица Берић презентовала је учесницима конференције заједничку стратегију за промоцију акцелератор програма и заједничке препоруке АCCELERATOR пројекта. Конференцији је присуствовао и побједник другог акцелератор пилот програма у Републици Српској, представник стартап предузећа „InIdeja“ из Приједора.

Пројекат ACCELERATOR, односно „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“, суфинансиран од стране Европске уније кроз Interreg  Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF и IPA фондова, окупља 14 партнера из  8 земаља.  Пројекат се проводи 30 мјесеци и завршава се 30.6.2019. године, након чега ће Агенција наставити реализацију акцелератор програма.