Отворен позив за достављање пројектних приједлога за социјалну економију у оквиру Програма ЕУ COSME


16.07.2019.


У оквиру Програма ЕУ COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен за мисије социјалне економије. Рок за достављање пројектних приједлога је 26. септембар 2019. године до 17:00 часова (Бриселско вријеме).

Циљ овог позива је да подржи мрежу регионалних и локалних власти ЕУ са сличним приоритетима и стручњацима у овој области те да путем међурегионалне сарадње допринесе постепеном успостављању сталне заједничке праксе у области социјалне економије. Очекује се да ће Позив значајно повећати обим и ниво стратешке међурегионалне сарадње у области социјалне економије.

Приоритети Позива су:

Друштвено одговорне јавне набавке;

Образовни оквир за социјалну економију;

Рјешавање регионалне / локалне незапослености кроз модел социјалне економије;

Кластери социјалне економије.

Пројектни приједлози у оквиру овог позива морају се бавити само једним од напријед наведена четири приоритета о социјалној економији.

Кандидати морају да буду правна лица која формирају конзорцијум који мора да буде састављен од најмање три различита правна лица која се налазе у најмање три државе чланице ЕУ или земље учеснице Програма ЕУ COSME.

Прихватљива правна лица у оквиру овог позива су:

    Јавна тијела (на регионалном или локалном нивоу);

    Предузећа социјалне економије;

    Остали јавни и приватни субјекти специјализовани за социјалну економију.

Укупни буџет предвиђен за суфинансирање пројеката процјењује се на 400 000 евра, а максимални грант по пројекту износи 50 000 евра (два приједлога по сваком приоритету).

Детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://www.clustercollaboration.eu/open-calls/social-economy-missions-call-proposals

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) је програм Европске уније за конкурентност малих и средњих предузећа. Корисници Програма ЕУ COSME су: предузећа (посебно мала и средња предузећа), будући предузетници (укључујући и младе којима се пружа подршка при успостављању пословања), државни, регионални и локални органи власти (подршка при реформи политика, финансијска и нефинансијска подршка при унапређењу рада административних органа).

Извор: Влада РС