Одржана обука о теми „Алати у контролингу“


19.09.2019.


Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа организовала је јуче и данас у Бањој Луци обуку о теми „Алати из контролинга“. То је друга по реду обука у циклусу едукација из области контролинга, a обухвата теоријски и практични дио који омогућава кандидатима да овладају основним знањима из области контролинга и алатима и техникама које ће моћи практично примјенити у предузећима.

Контролинг је њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука као што је израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.