Пријавите се на KET4CleanProduction програм за подршку


10.02.2020.


KET4CleanProduction је програм за подршку финансиран од стране HORIZON 2020 програма Европске Уније. Пројекат подстиче кориштење напредних технологија производње и кључних повезаних технологија (KETs) од стране малих и средњих предузећа, у циљу унапређења производних процеса ка ресурсној и енергетској ефикасности. Како би постигли овај циљ, пројекат подржава:

- израду отвореног иновационог екосистема са one-stop-shop веб-платформом www.ket4sme.eu.

Поред тога садржи отворен позив за подношење приједлога пројеката за пружање финансијске подршке (највише 50.000 ЕУР по малом и средњем предузећу) ради:

- олакшавања  приступа производним малим и средњим предузећима технолошким услугама и инфраструктури за иновације у сектору чисте производње;

- омогућавање прекограничне сарадње са 2 међународна KET технолошка центра за чисту производњу.

Крајњи рок за подношење пројектних приједлога је 29. април 2020. Очекивано трајање микро грант пројекта:  најдуже до 6 мјесеци. Позив је отворен за сва мала и средња предузећа из земаља чланица ЕУ или придружених H2020 земаља (укључујући и Босну и Херцеговину)

Максимални износ финансијске подршке од стране ЕУ је 50.000 ЕУР. Микро грант покрива највише до 70% укупних трошкова пројекта. Осталих 30% морају бити обезбијеђени од стране апликаната.

Пројектни приједлози се подносе искључивно на енглеском језику.

Интернет адреса за додатне информације о позиву: https://www.ket4sme.eu/micro-grants.

Регистрација и подношење пројектног приједлога се врши путем www.ket4sme.eu/micro-grants.

За све додатне информације контакт имејл адреса је info@ket4sme.eu.