ИРБ РС одобрила мораторијум и за кориснике кредита преко финансијских посредника


06.04.2020.


У циљу ублажавања штетних посљедица вируса Корона на стање у привреди Републике Српске, Инвестиционо развојна банка Републике Српске (ИРБ РС) је на основу Одлуке Владе РС, проширила право на мораторијум у отплати кредита или коришћење грејс периода од 3 до 6 мјесеци за сва правна и физичка лица која су кредитна средства користила преко финансијских посредника.
Да би остварили ово право, корисници ових кредитних средстава морају се обратити пословној банци преко које је одобрен кредит.
ИРБ РС је у току прошле седмице, на основу добијених захтјева, одобрила тромјесечни мораторијум на отплату главнице и камате за више од 30 корисника. Ово је мјера коју је ИРБ РС увела за кориснике директних пласмана.
Такође, Влада РС, у функцији скупштине акционара ИРБРС, усвојила је нова Правила о пласману средстава, у којима је излазна каматна стопа према привреди смањена и износи 0,5%.