„ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“


18.11.2008.

Савез иноватора Републике Српске, Привредна комора Републике Српске и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа организовали су научно-стручни скуп под називом „ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ – ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“.

Скуп је одржан 12. и 13. новембра 2008. године у просторијама Привредне коморе Републике Српске.

Покровитељи научно-стручног скупа били су Министарство науке и технологије Владе Републике Српске и Министартво цивилних послова БиХ.

Циљ научно-стручног скупа био је да окупи експерте и друге компетентне личности из институција, привреде и организација, ради размјене информација, искустава и ставова у примјени иновација, те да се анализирају и користе искуства из развоја националних иновационих система сусједних земаља и земаља ЕУ као и да се сагледају могућности примјене позитивних рјешења у Републици Српској и БиХ и иста предложе надлежним институцијама у Републици Српској и БиХ.

У оквиру научно-стручног скупа презентовани су радови из сљедећих тематских области: Привреда, Иновације, Менаџмент, Развој, Институције, Образовање, Здравство, Економија, Производња, Екологија, Стандарди, Заштита интелектуалне својине, Легислатива, Стање и искуства у примјени технолошких иновација, Развојне тенденције и др.