Отворен други позив за пријаву на пројекте - Програм Interreg ADRION 2014-2020


28.03.2018.


Други позив је отворен у оквиру Транснационалног програма сарадње Interreg Adrion под Тематским приоритетом 2. Одрживи регион и њему припадајући специфични циљеви.
У оквиру Другог позива могу се кандидовати пројекти чији су циљеви у складу са специфичним циљевима тематског приоритета 2, како слиједи:
2.1. Промовисати одрживу валоризацију и очување природног и културног добра као средстава за развој Јадранско-јонског подручја
2.2. Повећати капацитет за заједничко рјешавање питања осјетљивости животне средине и фрагментарности, као и за очување услуга екосистема у Јадранско-јонском подручју. Списак прихватљивих активности дат је у објави Позива.
Прихватљиви апликанти су:   
- регионална, државна и локална јавна тијела;
- тијела основана у складу са јавним правом;
- истраживачке институције;
- школе и високошколске установе;
- туристичке и културне организације;
- приватна тијела, укључујући приватне фирме које су основане најмање двије године од датума аплицирања;
- међународне организације које дјелују најмање двије године уназад од датума аплицирања.
У оквиру формираног партнерства се мора налазити минимално шест партнера и то четири из земаља ЕУ и два из земаља ИПА. Партнерство може бројати највише 16 партнера.
Износ пројектних приједлога са контрибуцијом ЕУ не може прелазити 2,5 милиона евра, а све активности се морају реализовати у периоду до 30 мјесеци.
Програм Adrion sufinansira 85% прихватљивих трошкова, док је кофинансирање у износу 15% обавеза апликаната.
Крајњи рок за аплицирање је 26. јун 2018. године до 15.00 часова по средњеевропском времену. С тим у вези, аплицирање се врши путем eMS система, а обавеза подношења апликације и припадајућих анекса је на водећем апликанту. Улога водећег апликанта може припадати одређеном тијелу које је настањено у програмском подручју неке од четири земље ЕУ, док апликанти из Републике Српске/БиХ у оквиру овог позива могу учествовати само као партнери на пројекту.
Имајући у виду да организације из Републике Српске могу учествовати искључиво као партнери, препоручујемо да вашу пројектну идеју представите на Linkedln профилу Програма, што вам свакако може помоћи при проналаску водећег партнера: https://www.linkedin.com/company/interreg-adrion?trk=top_nav_home.
За детаљније информације прилажемо Програмски водич, док све остале информације у вези са Програмом, као и све документе релевантне за овај позив можете пронаћи на сљедећој интернет страници: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/