Презентовани механизми подршке у пружању „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској


18.04.2019.


Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа презентовали су механизме подршке у пружању „друге шансе“предузетницима у Републици Српској, који ће бити развијени у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа РС за период 2016-2020. година.
Презентација је одржана у оквиру догађаја ‘’Train the trainer’’ и другог састанка управног одбора пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“-DanubeChance2.0 одржаних 16. и 17. априла 2019. године у Бечу и Братислави.
Домаћини догађаја били су партнери пројекта из Аустрије, Центар за социјалне иновације – ZSI  и Словачке, Унија кластера Словачке UKS.
На ‘Train the trainer’’ догађају  представљено је десет добрих пракси земаља партнера у пројекту у пружању „друге шансе“ предузетницима у циљу креирања модела за пружање подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, или унапређење постојећих.
Током активне дискусије и размјене искустава одабране су добре праксе које ће се детаљније анализирати кроз активности предвиђене пројектом и након којих ће бити предложени модели који би били погодни за пружање подршке  предузетницима у Дунавској регији.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа један је од 17 партнера у овом пројекту и једини партнер из БиХ. Провођење пројекта почело је у јулу ове године. Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. 
Циљ пројекта је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској.