Позив привредним субјектима за накнаду штете од поплава


11.07.2017.


Одјељење за привреду позива све поплављене привредне субјекте са подручја града Бање Луке, да путем електронске поште -  privreda@banjaluka.rs.ba  или путем факса број 051 244 521, доставе јединствене идентификационе бројеве регистроване у Пореској управи, те бројеве активних жиро-рачуна, у року од седам дана.
Уколико наведени бројеви нису активни потребно је доставити матичне бројеве власника привредног субјекта и број активног текућег рачуна отвореног на име власника – каже се у саопштењу Одјељења за привреду.
У складу са закључком Управног одбора Фонда солидарности, којим су на име помоћи поплављеним привредним субјектима из 2014. године, са подручја града Бање Луке, одобрена средства у износу од 2.000.000 КМ, Град Бања Лука је дужан да УО Фонда солидарности достави списак поплављених привредних субјеката са бројевима жиро – рачуна, јединственим идентификационим бројевима, те износима накнаде штете. На основу тога ће Фонд солидарности вршити исплате утврђених износа.

Извор: Град Бања Лука